Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Pravidelné investování Regular investment

Přihlašovatel
Ogilvy s.r.o.
Agentura
Ogilvy s.r.o.
Klient
Komerční Banka
Kategorie
Display Advertising
Creative Director
Tomáš Belko, Richard Axell
Copywriter
Michal Kozelka
Art Director
Emil Nitkulinec
Photographer
N/A
Illustrator
N/A
Designer
Aleš Buksa
UX Designer
N/A
Director
N/A
Director of Photography
N/A
Editor
N/A
Music Composer
N/A
Agency Producer
N/A
Production Company / Producer
N/A
Ostatní
Diana Hnátková (Account)
  • F302424

    People like to plan the future when it is an "innocuous" Facebook event. This helped us to communicate a simple causality: If you invest regularly, you will participate in major events in the future. We invited people to their future events, such as asteroid flyby near Earth, including the actual date this will happen. People have had the direct experience that a promising future is not just an idea but actually a close reality in which they have direct participation.

     

    Lidé rádi plánují budoucnost, když jde o „neškodnou“ událost na Facebooku. To nám pomohlo komunikovat jednoduchou kauzalitu: Pokud budete pravidelně investovat, zúčastníte se v budoucnosti velkých událostí. Pozvali jsme lidi na jejich vlastní události, které v budoucnu proběhnou, jako je průlet asteroidu v blízkosti Země, včetně skutečného data, kdy k události dojde. Lidé měli přímou zkušenost toho, že slibná budoucnost není jen představa, ale vlastně blízká realita, na které mají přímou účast.