Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Nastartujte se Start up

Přihlašovatel
Ogilvy s.r.o.
Agentura
Ogilvy s.r.o.
Klient
Komerční Banka
Kategorie
Print
Creative Director
Tomáš Belko, Richard Axell
Copywriter
Michal Kozelka
Art Director
Emil Nitkulinec
Photographer
Adam Bartas
Illustrator
Jan Jiříček
Designer
N/A
UX Designer
N/A
Director
N/A
Director of Photography
N/A
Editor
N/A
Music Composer
N/A
Agency Producer
N/A
Production Company / Producer
Ogilvy In-house Production
Ostatní
Kristína Marčeková (Account)
  • A02428

    Start-ups usually start in small Czech garages, just like many famous bands. On its scale model, we showed a phase of business when this space is no longer sufficient. A good idea, supported by the determination of starting entrepreneurs, can be pulled out of the garage into the great world of business.

     

    Startupy zpravidla začínají v malých českých garážích, stejně jako slavné kapely. Na jejím zmenšeném modelu jsme předvedli fázi podnikání, kdy tento prostor přestává dostačovat. Dobrý nápad podpořený odhodláním začínajících podnikatelů lze vytáhnout z garáže, do velkého světa podnikání.