Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Future Jobs Future Jobs

Přihlašovatel
McCANN PRAGUE
Agentura
McCANN PRAGUE
Klient
Vodafone
Kategorie
Brand experience
Creative Director
Filip Kukla
Copywriter
Tereza Hendry, Aleš Brichta
Art Director
Ondřej Veselý, Lucie Gazdošová
Photographer
Patrik Klema
Production Company / Producer
McCann Prague, Renegadz, Procoma
Ostatní
Account Director: Lucie Srbková Account Manager: Tereza Sabová,
  • I02439

    The Telco category does not play a role in the lives of young people. They only deal with GB, operators are indistinguishable for them. Our ambition was to separate from the market and become unique, by delivering something more meaningful. Most of the jobs that will exist in 2030 have not yet been invented. We have created a unique platform that allows young people to try out unique future occupations. Over 1000 of participants Worldwide media coverage FJ Marsonaut Increase in sales of tarrif

     

    Telco kategorie v životě mladých nehraje roli.Řeší pouze gigabity, operátoři jsou pro ně nerozlišitelní. Naší ambicí bylo oddělit se od trhu a stát se unikátními, doručením něčeho smysluplnějšího. Většina pracovních pozic, které budou existovat v roce 2030, ještě nebyla vynalezena. Vytvořili jsme unikátní platformu,která mladým lidem umožňuje vyzkoušet si jedinečná budoucí povolání. Přes 1tis. účastníků Future Jobs Celosvětové media coverage FJ Marsonaut Nárůst prodeje tarifu #jetovtobě