Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

MAROLDOVA PANORAMA Marold's panorama  

Přihlašovatel
DRAWetc.
Agentura
Výstaviště Praha
Klient
Výstaviště Praha
Kategorie
Illustration
Creative Director
Vladimír Strejček
Copywriter
Ondřej Malota
Art Director
Daniel Danchez Korta
Illustrator
Tomáš Duchek
Designer
Daniel Danchez Korta
Director
Vladimír Strejček
Production Company / Producer
Hanina Větrovcová
  • K302460

    More than hundred years ago Luděk Marold accomplished visual experience that was groundbreaking at the time. 360° and 1.362 m2 worth of historical painting, which has yet to be surpassed. With a huge dose of humbleness and dare we created a visual for Výstaviště Praha that worked as a foundation upon which stood a campaign attracting new young audience to Marold's panorama. We decided to not use any segment from the painting itself and instead create brand new illustrations based on old paintin

     

    Před více než sto lety, dal Luděk Marold vzniknout ve své době přelomovému vizuálnímu zážitku, ve formě 360° široké malby v dodnes nepřekonaném měřítku 1.362 m2. S velkou dávky pokory a drzosti, jsme pro Výstaviště Praha připravili vizuál, na kterém stála kampaň, jejímž smyslem bylo přilákat na Maroldovo panorama mladé návštěvníky. Rozhodli jsme se nevyužít žádný segment Maroldovy malby a pro myšlenku jak imerzivní samotná malba je, jsme se rozhodli pro novou ilustraci, vycházející ze starých m