Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Puklická podprahovka Puklice's sumbliminal

Přihlašovatel
zdenek buchtela
Agentura
Zdenek Buchtela
Klient
Obec Puklice
Kategorie
Brand experience
Creative Director
Zdenek Buchtela, Petr Čech
Copywriter
Zdenek Buchtela
Art Director
Zdenek Buchtela
Photographer
Zdenek Buchtela
Illustrator
Zdenek Buchtela
Designer
Zdenek Buchtela
UX Designer
Zdenek Buchtela
Director
Zdenek Buchtela
Director of Photography
Zdenek Buchtela
Editor
Zdenek Buchtela
Production Company / Producer
Zdenek Buchtela
Ostatní
Mistr zvuku Ondřej Dvořák
  • I02474

    The municipality of Puklice presents a case study about its last year's golden case study. An innovative way of influencing the jury enabled her to launch a year-round 180 ° campaign, thanks to which it is now much more famous than the Brtnice hole. Due to the lack of funds, the municipality reports its work not to the Campaign, as it deserves, but to the Brand experience category. But he has no idea what category it is. Nevermind. We accept any trophy.

     

    Obec Puklice prezentuje case study o své loňské zlaté case study. Inovativní způsob ovlivnění poroty jí umožnil rozjet celoroční 180°kampaň, díky níž je teď mnohem slavnější než díra Brtnice. Obec z nedostatku financí hlásí svou práci ne do Kampaně, jak by si zasloužila, ale do kategorie Brand experience. Vůbec ale netuší co to je za kategorii. Protože jde ale vítězství naproti, nebrání se změně kategorie od poroty. Hlavně když něco kápne a Brtnice se pomine závistí.