Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

ČERVENÁ KNIHA KVĚTENY VYSOČINY Red books of flowers Highlands

Přihlašovatel
Ivan Šikýř
Agentura
Ivan Šikýř
Klient
Kraj Vysočina
Kategorie
Graphic Design
Creative Director
Ivan Šikýř
Art Director
Ivan Šikýř
Illustrator
Ivan Šikýř
Designer
Ivan Šikýř
Director
Ivan Šikýř
  • J302546

    Red Book is a comment overview of rare and endangered species of the vascular race. Added maps by extending individual species.

     

    Červená Kniha je komentovaným přehledem vzácných a ohrožených druhů cévnatých rostlin Vysočiny. Doplněným o mapy rozšíření jednotlivých druhů.