Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Professore Karibský Rum Professore Caribbean Rum

Přihlašovatel
Amoth Studio s.r.o.
Agentura
Amoth Studio s.r.o.
Klient
ST.NICOLAUS - trade CZ, a.s.
Kategorie
Product & Packaging Design
Creative Director
Sasha Sharavarau
Art Director
Sasha Sharavarau
Illustrator
Tania Sharavarava
Designer
Sasha Sharavarau
Ostatní
Artworker - Robert Špecián, 3D visualizer - Anatoly Vynokurov
Url
https://www.behance.net/gallery/118412429/Professore-Caribbean-rum
  • J202547

    Rum-blending is a science. While professors record their knowledge in books, blend-masters apply it to the art of mixing drinks. Inspired by book covers and Caribbean motifs, we created a label design for Professore - a new Caribbean rum. On the one hand, we found a way to comply with the traditional visual style of the rum segment, yet on the other, created a unique language, architecture, and concept for the new product.

     

    Míchání rumu je věda. Zatímco profesoři zaznamenávají své znalosti do knih, mistři destiléři je aplikují na umění míchání nápojů. Inspirováni obalkami knih a karibskými motivy, jsme vytvořili design etikety pro Professore - nový karibský rum. Na jedné straně jsme našli způsob, jak vyhovět tradičnímu vizuálnímu stylu rumového segmentu, na druhé straně jsme vytvořili jedinečný jazyk, architekturu a koncept nového produktu.