Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Poklad Zbojníků The Treasure of Zbojniks

1. Motiv

2. Motiv

3. Motiv

4. Motiv

5. Motiv

Přihlašovatel
Amoth Studio s.r.o.
Agentura
Amoth Studio s.r.o.
Klient
ST. NICOLAUS - trade, a.s.
Kategorie
Product & Packaging Design
Creative Director
Sasha Sharavarau
Art Director
Sasha Sharavarau
Photographer
Sabino Studio
Illustrator
Tania Sharavarava
Designer
Sasha Sharavarau
Ostatní
Artworker: Robert Špecian
Url
https://www.behance.net/gallery/113205945/The-treasure-of-Zbojniks
  • J202548

    Zbojnícka means belonging to a Zbojník. Zbojníks were robbers participating in insurgencies against serfdom. People believed that they hid numerous treasures in the Slovak mountains. Zbojnícka distillates are the true treasure of Zbojníks. Each element of the label (Slovak ornaments, crossed shepherd’s axes with a shield, Velky Rozsutec mountain) has its significance telling unique stories from Slovak folklore. We built a dialogue with the consumers, preserving and conveying the Slovak heritage.

     

    Zbojnícka, neboli patřit Zbojníkovi. Zbojníci byli lupiči účastnící se povstání proti nevolnictví. Lidé věřili, že ve slovenských horách ukrývali mnoho pokladu. Zbojnické destiláty jsou skutečným pokladem Zbojníků. Každý prvek etikety (slovenské ornamenty, zkřížené valašky se štítem, hora Velký Rozsutec) má svůj význam vyprávějící jedinečné příběhy ze slovenského folkloru. Vybudovali jsme dialog se spotřebiteli a zachovali a zprostředkovali slovenské dědictví.