Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

MoroSystems – S tebou budeme lepší MoroSystems – With You We’ll Be Better

Přihlašovatel
MAJAK agency, s.r.o.
Agentura
MAJAK agency
Klient
MoroSystems
Kategorie
Billboard & Poster
Creative Director
Jakub Rendla, Matej Benko
Copywriter
Matej Benko
Art Director
Jakub Rendla
Photographer
Tino Kratochvil
Designer
Jiří Faltýnek
  • B102549

    With you we’ll be better is a successful HR campaign from 2020. Tech firm MoroSystems as a community benefits from mutuality and connection. Each individual makes the community even stronger. People have the space to remain themselves, even though they are part of a larger entity. The key message says, "Each of us is different, together we will be better." The campaign's layout mirrors the close bonding of the 'MoroSystemians' in a collage of faces arranged according to the letter 'M'.

     

    S tebou budeme lepší je úspěšnou HR kampaní z roku 2020. Tech firma MoroSystems je společenstvím, které těží ze vzájemnosti a propojenosti. Každá individualita toto společenství ještě více posiluje. Lidé mají dostatek prostoru zůstat sami sebou, přestože jsou pevnou součástí většího celku. Klíčové sdělení říká: „Každý z nás je jiný, spolu budeme lepší“. Podoba kampaně zrcadlí těsné spojení MoroSystémáků v koláži tváří uspořádaných podle písmene „M“.