Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

The (im)possible Maze The (im)possible Maze

1. Motiv

2. Motiv

3. Motiv

4. Motiv

Přihlašovatel
DDB Prague
Agentura
DDB Prague
Klient
McDonald's
Kategorie
Point of Sale
Creative Director
Gert Laubscher
Art Director
Chloé Vomscheid
Ostatní
CCO: Radouane Hadj Moussa; Business Director: Nikola Bochová; Senior Account Manager: David Šrámek; Account Manager: Kateřina Krejčíková
  • E302552

    Sitting in traffic, trying to find parking, missioning between trams, buses... We wanted to address people, who have these travel difficulties clearly in their mind, in the moment, when they are willing to listen and interact - while waiting and eating. We designed 3 near impossible mazes and placed them as traymats in McDonald’s restaurants. The messaging reminded customers that they don’t always need to take the sometimes 'complicated’ journey to our restaurant but can order McDelivery.

     

    Kolony, hledání parkování, přebíhání mezi tramvajemi a autobusy… Chtěli jsme oslovit zákazníky, kteří mají tyhle nesnáze v čerstvé paměti, ve chvíli, kdy mají čas s reklamou interagovat - během čekání a jezení. Vytvořili jsme proto 3 téměř neřešitelná bludiště a umístili je jako prostírky na tácy v restauracích Mcdonald's. Se sdělením, které připomělo zákazníkům, že se někdy nemusí vydávat na komplikovanou cestu do Mekáče, ale mohou si Mekáč nechat doručit s McDelivery.