Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Prague Pride 2021 Prague Pride: Coming Out

Přihlašovatel
Guts Prague
Agentura
Guts Prague
Klient
Prague Pride festival
Kategorie
Photography
Copywriter
Radek Mojžíš
Art Director
Jana Bauerová
Photographer
Jana Bauerová
  • K402553

    The theme of the 11th Prague Pride was Coming Out. The festival prepared dozens of events in Prague, ranging from films, exhibitions, concerts and workshops focused not only on the LGBTQ+ community. The aim of the campaign was to combine the theme of the festival while presenting a wide range of programming. The objects used in the photographed still lifes represented specific parts of the festival and at the same time, through their composition, formed a rainbow as a symbol.

     

    Tématem 11. ročníku Prague Pride byl Coming Out. Festival tak připravil v Praze desítky akcí od filmových projekcí, výstav, koncertů nebo workshopů zaměřených nejen na LGBTQ+ komunitu. Cílem kampaně bylo spojit téma festivalu a zároveň představit širokou paletu programu. Objekty použité ve fotografovaných zátiších reprezentovaly jeho konkrétní části a zároveň svojí kompozicí tvořily duhové spektrum jako symbol. Součástí kampaně byly kromě venkovních ploch i krátká online videa.