Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Vizuální identita pro národního distributora plynu GasNet

Přihlašovatel
GRAPHITE STUDIO s.r.o.
Agentura
Graphite studio s.r.o.
Klient
GasNet, s.r.o.
Kategorie
Corporate Design
Art Director
Tomáš Buble
Photographer
Tomáš Buble
Designer
Klára Maršíčková
Production Company / Producer
Mona Bublová
Ostatní
Erika Cardová, Mariia Reshetova, Martina Podoláčková, Matt Mitacek
Url
https://gn-brandmanual.webflow.io/
  • J102557

    The basis of our civilization is infrastructure; roads, electrical system, gas distribution. GasNet's 65,000 km pipeline distributes gas to households, companies and municipalities throughout the Czech Republic. The GasNet geometric logo is inspired by the basic element of the gas infrastructure - the pipeline. The crossing of the pipe is highlighted by a gradient, which adds spatial depth and connects the entire visual identity. GasNet is a positive brand for a modern energy supply company.

     

    Základem naší civilizace je infrastruktura. Silnice, elektrická soustava, rozvody plynu. 65.000 km potrubí společnosti GasNet rozvádí plyn do domácností, firem a obcí na většině území České republiky. Geometrické logo GasNet je asociací základního prvku plynárenské infrastruktury - plynovodu. Křížení potrubí je zvýrazněno gradientem, který přidává prostorovou hloubku a celou vizuální identitu propojuje. Výrazná zelená barva dodává enviromentální akcent a činí značku výjimečnou v rámci odvětví.