Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Přírodní zastávky Nature stops

1. Motiv

2. Motiv

3. Motiv

4. Motiv

Přihlašovatel
Havas Prague
Agentura
Havas Prague
Klient
České dráhy
Kategorie
Copywriting
Creative Director
Jakub Kolářík, Petr Čech
Copywriter
Petr Čech, Pavel Slováček, Zdeněk Buchtela, Martin Skalický
Art Director
Jakub Kolářík, Martin Koleják
Agency Producer
Tereza Letfusová
Ostatní
3D Designer: Martin Koleják; Client Service Director: Monika Hübner; Account Director: Lenka Beránková
  • K602559

    Czech Railways' campaign was to welcome back customers who couldn’t travel due to lockdown. We invited them to nature because it was not subject to strict government restrictions after the opening of regions - unlike sights or cultural events. People could finally get on train and head out to nature, which is full of amazing stops. We dramatized such nature stops with fictional poetic destination names in the form of a typical railway station announcement by well-known female voice.

     

    Kampaň Českých drah měla za úkol přivítat zpátky zákazníky, kteří kvůli lockdownu nemohli cestovat. Pozvali jsme je do přírody, protože na tu se po otevření okresů nevztahovala přísná vládní omezení – na rozdíl od památek či kulturní akcích. Lidé mohli sednout na vlak a vyrazit do přírody, která je plná úžasných zastávek. Přírodní zastávky jsme dramatizovali pomocí smyšlených poetických názvů destinací ve formě typického nádražního hlášení, jehož ženský hlas máme všichni pod kůží.