Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Přírodní zastávky Nature stops

1. Motiv

2. Motiv

3. Motiv

4. Motiv

Přihlašovatel
Havas Prague
Agentura
Havas Prague
Klient
České dráhy
Kategorie
Photography
Creative Director
Jakub Kolářík, Petr Čech
Art Director
Jakub Kolářík, Martin Koleják
Agency Producer
Tereza Letfusová
Ostatní
3D Designer: Martin Koleják; Client Service Director: Monika Hübner; Account Director: Lenka Beránková
  • K402560

    Czech Railways' campaign was to welcome back customers who couldn’t travel due to lockdown. We invited them to nature because it was not subject to strict government restrictions after the opening of regions - unlike sights and cultural events. People could get on train and head out to nature, which is full of amazing stops. We dramatized them by using fictional poetic destination names in the form of typical, recognizable railway station signs that we placed in beautiful Czech nature.

     

    Kampaň Českých drah měla za úkol přivítat zpátky zákazníky, kteří kvůli lockdownu nemohli dlouho cestovat. Pozvali jsme je do přírody, protože na tu se po otevření okresů nevztahovala přísná vládní omezení – na rozdíl od památek či kulturní akcích. Lidé mohli sednout na vlak a vyrazit do přírody, která je plná úžasných zastávek. Přírodní zastávky jsme dramatizovali pomocí smyšlených poetických názvů destinací ve formě typických nádražních cedulí umístěných do prostředí krásné české přírody.