Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Magická síla vápníku The magic power of calcium

Přihlašovatel
WMC Praha, a.s.
Agentura
WMC Grey
Klient
Kofola
Kategorie
Film Craft
Creative Director
David Suda
Copywriter
Klára Javůrková
Art Director
Radek Pleha
Photographer
Claudia Geilerová/ Pavla Valouchová
Director
Nieto
Director of Photography
Radek Pleha
Music Composer
Steve Lynch
Agency Producer
Vít Máchal
Production Company / Producer
Stink Films
Ostatní
Martina Vacíková, Štěpánka Švihelová
  • K102562

    We awakened the magical power of calcium and this time enriched the story with more characters. A king who returns from battle to regain his strength and a blacksmith whose strength and craftsmanship will help the king to face his enemies again with new armor. Our witch, the guardian of the calcium spring, holds a protective hand over the pair. She will help her king to rise again in full armor. All this thanks to the power of calcium, which has survived from mythical times times to the present.

     

    Opět jsme probudili magickou sílu vápníku a tentokrát příběh obohatili o další postavy. Krále, který se vrací z bitvy, aby opět načerpal sílu a o kováře, jehož síla a řemeslná zručnost pomůže králi se opět postavit svým nepřátelům díky novému brnění. Nad novou dvojicí drží ochranou ruku naše čarodějka, strážkyně pramene s vápníkem. Ta pomůže svému králi opět vstát v plné zbroji. To vše díky síle vápníku, která přetrvala z bájných časů až do současnosti.