Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Klíč ke svobodě Key to Freedom

Přihlašovatel
Story TLRS s.r.o.
Agentura
Story TLRS
Klient
Amnesty International
Kategorie
Print
Creative Director
Jan Lesák, Kuba Novák
Copywriter
Michaela Hadašová
Art Director
Jan Lesák
Designer
3D Artist - Andrej Gémeš
Production Company / Producer
VNV
Ostatní
Account Manager - Adéla Marešová
  • A02564

    Annual letter-writing marathon "Write for Rights" by Amnesty International is the world's biggest human rights event. The aim of the campaign is to support the selected six unjustly imprisoned individuals. Unlike online petitions, "Write for Rights" is specific in sending a physical letter with a real signature. The campaign visual aims to communicate this simple fact, which was hard to grasp from the previous communication of the event. An ordinary pencil became the key to freedom.

     

    Amnesty International každoročně připravuje podpisovou akci Maraton psaní dopisů, která je největší lidskoprávní kampaní na světě. Cílem kampaně je podpořit vybranou šestici nespravedlivě vězněných. Oproti standardním online peticím je Maraton psaní dopisů specifický v posílání opravdového dopisu s fyzickým podpisem. Cílem vizuálu bylo komunikovat právě tento moment, který byl v minulosti těžko srozumitelný při informování o podpisové akci. Klíčem ke svobodě se stala obyčejná tužka.