Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Ekovlaky Ecotrains

1. Motiv

2. Motiv

Přihlašovatel
Havas Prague
Agentura
Havas Prague
Klient
České dráhy
Kategorie
Photography
Creative Director
Jakub Kolářík, Petr Čech
Copywriter
Zdeněk Buchtela
Art Director
Pavel Slováček
Photographer
Miro Minarových
Agency Producer
Tereza Letfusová
Ostatní
Client Service Director: Monika Hübner; Account Director: Lenka Beránková; Account Manager: Lucie Novotná
  • K402577

    Czech Railways is the biggest train carrier in the Czech Republic. To communicate ecological advantages of this kind of means of transport we focus on calculation of glass house gas emissions per capita. And that is up to 4x smaller in case of trains compared to cars. So for a car to be as ecological as a train it would have to shrink up to 4x. Thanks to our literal dramatization people can easily understand the difference between eco-unfriendliness of cars and eco-friendliness of trains.

     

    České dráhy jsou největším vlakovým dopravcem v ČR. Pro komunikaci ekologických výhod tohoto druhu dopravy jsme se zaměřili na hodnotu emisí skleníkových plynů (uhlíková stopa). A ta je v případě vlaků až 4x menší než u aut. (Podle výpočtu CI2, o.p.s.) Aby bylo tedy auto stejně ekologické jako vlak, muselo by být až 4x zmenšené oproti realitě, takže by bylo úplně nepoužitelné. Díky naší doslovné dramatizaci lidé snadno pochopí rozdíl mezi neekologičností auta a ekologičností vlaku.