Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Stačí se zeptat Just ask

Přihlašovatel
Agentura GEN
Agentura
Agentura GEN
Klient
Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze
Kategorie
Brand experience
Copywriter
Adam Troják
Art Director
Adam Troják, Martin Voldřich
Photographer
Jan Volejníček
Designer
Adam Troják, Martin Voldřich
UX Designer
Martin Voldřich
Agency Producer
Zdeněk Vondra
Production Company / Producer
Michaela Sýkorová, Kateřina Bílková
Url
www.stacisezeptat.cz
  • I02595

    Research has shown that high school students are not interested in academic texts on website when choosing a university. They want to know the behind-the-scenes student life and the best source is someone who has been through the same situation and can pass on first-hand experience. So we created an active network of real FIS students - a website with their profiles. Thanks to our individual approach, we awakened the enthusiasm for the school in applicants before they even applied to study.

     

    Z výzkumu vyplynulo, že středoškoláky při přechodu na VŠ nezajímají akademické texty na webu, ani jim nerozumí. Chtějí poznat spíš zákulisní studentský život a nejlepším zdrojem těchto informací je ten, kdo už si stejnou situací prošel a dokáže předat zkušenosti z první ruky. Proto jsme vytvořili aktivní síť reálných studentů FIS a vytvořili web s jejich profily. Díky individuálnímu přístupu jsme probudili v uchazečích nadšení pro školu ještě předtím, než vůbec podali přihlášku ke studiu.