Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

22 % 22 %

Přihlašovatel
Haze
Agentura
HAZE
Klient
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kategorie
TV / Cinema
Creative Director
Jakub Hussar
Director
Jakub Hussar
Director of Photography
Martin Kubalec
Editor
Jakub Hussar
Production Company / Producer
Simona Angelis
  • C102596

    Czech women have on average 22 % lower salary, then men. The problem of gender pay inequality concerns us all. Ask for the same amount.

     

    Ženy u nás berou v průměru o 22 % méně, než muži. Problém platové nerovnosti mužů a žen se týká nás všech. Řekněte si o stejně!