Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Inzerát na lepší klima I would buy a farm with a well. Farm is not a condition.

1. Motiv

2. Motiv

Přihlašovatel
Agentura GEN
Agentura
Agentura GEN
Klient
Aktuálně.cz (speciál Planeta v nouzi)
Kategorie
Billboard & Poster
Creative Director
Richard Stiebitz
Copywriter
Richard Stiebitz
Art Director
Michaela Sýkorová, Martin Voldřich
Agency Producer
Zdeněk Vondra
  • B102597

    The "Ad for a better climate" campaign for special editorial of the online news server Aktuálně.cz news about climate changes was aimed to show that climate change is happening here and now and that it affects everyone of us. That it is not just some distant global problem. We show people's desperate attempt to find better living conditions through advertisements. "I would buy a farm with a well. Farm is not a condition." "I would buy 80 m2 of shade with a cottage. Cottage is not a condition."

     

    Kampaň "Inzerát na lepší klima" pro klimatický speciál Aktuálně.cz měla za cíl ukázat, že klimatické změny se odehrávají tady a teď a že se týkají opravdu každého z nás. Že to není jen jakýsi vzdálený globální problém. Ukazujeme zoufalý pokus lidí o hledání lepších podmínek pomocí inzerátu.