Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

ŠKODA (Un)covered ŠKODA (Un)covered

Přihlašovatel
Isobar Czech Republic s.r.o.
Agentura
Isobar Czech Republic s.r.o.
Klient
ŠKODA AUTO - Prototype & Model Making Department
Kategorie
Best use of Media
Creative Director
Pavel Flégl, Jan Rídl
Copywriter
Jan Rídl
Art Director
Michal Kotulek
Designer
Michal Kotulek
Director
Petr Velekrokop Motl
Director of Photography
Petr Velek, Vít Kratochvíle, Matouš Sedlák
Editor
Petr Velek, Igor Pašek
Agency Producer
Ivica Šúrová
Production Company / Producer
Merge Studio
Ostatní
Jakub Binder, Ondřej Vataščin
  • G02614

    How to introduce the work of ŠKODA AUTO's Prototype Building and Model Making Department, if all their work is done in TOP SECRECY? We created fictional model – The ŠKODA (Un)Covered. Our very own medium as a way to document technology and processes used at the ŠKODA AUTO Department.

     

    Jak představit práci oddělení tvorby prototypů společnosti ŠKODA AUTO, když vše co v oddělení EGV vzniká, podléhá přísnému utajení? Vytvořili jsme fiktivní model – ŠKODA (Un)Covered. Naše vlastní medium, na kterém jsme dokumentovali veškeré procesy a technologie, kterým oddělení disponuje.