Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Žádná složitá gesta No complicated gesture

1. Motiv

2. Motiv

3. Motiv

Přihlašovatel
WMC Praha, a.s.
Agentura
WMC Grey
Klient
PRE
Kategorie
Billboard & Poster
Creative Director
David Suda
Copywriter
Klára Javůrková
Art Director
Radek Pleha Josef Plíhal
Designer
Josef Píhal
Ostatní
creative concept: Guts - Prague
  • B102623

    You don't have to make any complicated gestures, you don't have to become an ascetic and turn your life 180 ° to join in protecting the environment. We used the insight that people want to take care of nature, but do not want to change their lifestyle. With PREekoproud, they simply turn their homes into green ones powered by local electricity from renewable sources.

     

    Nemusíte dělat žádná složitá gesta, nemusíte se stát asketou a otočit život o 180°, abyste se přidali k ochraně životního prostředí. Vsadili jsme na insight, že lidé chtějí pečovat o přírodu, ale nechtějí měnit svůj životní styl. S PREekoproudem jednoduše změní svůj domov na zelený pohánění lokální elektřinou z obnovitelných zdrojů.