Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

ČVUT powered by AVAST Czech Tech. University powered by AVAST

Přihlašovatel
Creative Embassy
Agentura
Made by Vaculik
Klient
AVAST
Kategorie
Online film
Copywriter
Vít Bartek
Art Director
Miloslav Daněk, Václav Matoušek
Director
Wolfberg
Director of Photography
David Hofmann
Editor
Tomáš Klímek
Production Company / Producer
Creative Embassy
  • C202627

    The spot about Avast's support of universities is conceived as a celebration of Czech ingenuity. Against the backdrop of well-known historical moments, discoveries, inventions and little-known student projects, we show students and scientists as representatives of Czech ingenuity. Avast is proud to support them, expressing the belief that together we can build a better, safer place to live.

     

    Spot o podpoře vysokých škol firmou Avast je pojatý jako oslava české vynalézavosti. Na pozadí známých historických momentů, objevů, vynálezů a nebo naopak málo známých studentských projektů ukazujeme studenty a vědce jako reprezentanty české vynalézavosti. Ty firma Avast hrdě podporuje a vyjadřuje tím víru, že společně dokážeme vybudovat lepší, bezpečnější místo k životu.