Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Les tak trochu jinak A slightly different forest

1. Motiv

2. Motiv

3. Motiv

4. Motiv

5. Motiv

6. Motiv

7. Motiv

8. Motiv

9. Motiv

10. Motiv

11. Motiv

12. Motiv

13. Motiv

14. Motiv

15. Motiv

16. Motiv

Přihlašovatel
WEAREGINGER, s.r.o.
Agentura
WEAREGINGER, s.r.o.
Klient
STEZKA KORUNAMI STROMŮ KRKONOŠE s.r.o.
Kategorie
Copywriting
Creative Director
Jiří Langpaul
Copywriter
Helena Johnston, Jiří Langpaul
  • K602630

    A walk through a forest is truly a miracle cure. But the competition is relentless. Psychotropic drugs, internet, alcohol, or just plain laziness. The treetop trail is more than a walk in the woods. It is a journey into one‘s own inner reality. Our awareness of time passing, of transiency and the fact that from every end spring new beginnings. Experiencing the dimension of an ant, tree, or falcon through your own senses. The treetop trail allows us to experience the forest in a different way.

     

    Procházka lesem je zázračný lék. Japonci jí říkají SHINRIN–YOKU, což znamená: nasávat atmosféru lesa. Má ale nelítostnou konkurenci. Psychofarmaka, internet, alkohol nebo jen lenost. Stezka korunami stromů je víc než pouhou vycházkou do lesa. Je to cesta do vlastního nitra. Uvědomit si plynutí času, pomíjivost i to, že z každého konce pokaždé vzejde něco nového. Skrze vlastní smysly zažít dimenzi mravence, stromu nebo sokola. Stezka korunami stromů zkrátka umožní zažít les tak trochu jinak.