Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

McNavigation McNavigation

1. Motiv

2. Motiv

3. Motiv

Přihlašovatel
DDB Prague
Agentura
DDB Prague
Klient
McDonald's
Kategorie
Copywriting
Creative Director
Gert Laubscher
Copywriter
Simona Luteránová
Agency Producer
Ondřej Martinec
Ostatní
CCO: Radouane Hadj Moussa, Dora Pružincová; Ideamaker: Štěpán Kouba; Sound Engineer: Ondřej Dvořák; Business Director: Nikola Bochová
  • K602666

    Sometimes leaving your home to get food may seem just unimaginable. That's why McDonald's is always ready to get to your door when you're busy with whatever life brings you. To highlight how convenient McDelivery may be in some situations, we let GPS navigation comment on the struggles which can turn even something as simple as getting to the door to a real pickle.

     

    Někdy se i jít ven pro jídlo může zdát jako nepředstavitelný úkol. Proto je McDonald's vždy připraven s objednávkou dorazit až ke dveřím. Abychom zdůraznili, jak užitečné dokáže v některých situacích McDelivery být, nechali jsme GPS navigaci komentovat překážky, které mohou i z něčeho tak jednoduchého jako je cesta ke dveřím udělat opravdový oříšek.