Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Proměněná Praha The Changes of Prague

1. Motiv

2. Motiv

3. Motiv

4. Motiv

5. Motiv

6. Motiv

7. Motiv

8. Motiv

Přihlašovatel
DDB Prague
Agentura
DDB Prague
Klient
Magistrát hlavního města Prahy
Kategorie
Billboard & Poster
Creative Director
Dora Pružincová
Copywriter
Simona Luteránová
Art Director
Zora Makovská
Ostatní
CCO: Dora Pružincová; Head of Art: Emil Nitkulinec; Other copywriters: Jiří Kirchner, Ondřej Zvolský; Senior Project Manager: Ivana Volavá
  • B102669

    Due to the long lockdown, people started to be really fed up with all the pandemic-related communication. So to grab Prague's attention, we treated the unpopular topic of vaccination with humor and local approach. In copy, we transformed the names of well-known places in Prague the same way as they have been transformed by the pandemic. Making vaccination a way to return the city to normal. To make the campaign even stronger, we placed the visuals in a proximity of places they're mentioning.

     

    Dlouhý lockdown a celková situace v ČR způsobily, že lidé začali být komunikací související s pandemií otrávení. Abychom Pražany zaujali, přistoupili jsme k nepopulárnímu tématu očkování s trochou odlehčeného humoru a lokálním kontextem. Copy si hraje s názvy známých pražských míst a proměňuje je tak, jak tyto místa proměnila pandemie. Očkování pak představuje způsob, jak vrátit Prahu zase do normálu. Aby byla kampaň ještě silnější, vizuály jsme umísťovali do blízkosti míst, která zmiňují.