Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

The Hidden Cost The Hidden Cost

Přihlašovatel
DDB Prague
Agentura
DDB Prague
Klient
PETA Australia
Kategorie
Photography
Creative Director
Mikey Tucker
Art Director
Emil Nitkulinec, Zora Makovská
Ostatní
Chief Creative Officer: Dora Pružincová; Head of Art: Emil Nitkulinec; Ideamakers: Zora Makovská, David Boleslav; Senior Project Manager: David Šrámek
  • K402671

    When livestock farming results in deforestation, people see ecological problems like increased greenhouse gases, landslides, floods but they often don’t see that their meat-eating habits lead to another issue – the loss of animal species due to their habitat loss. For Peta Australia we created a visual that illustrates this problem while following the “there is more than meets the eye” logic. The mixed technique visual uses matte painting and montage, which combines over 30 images and 100 layers

     

    Když se řekne, že chov hospodářských zvířat vede k odlesňování, vidíme ekologické problémy jako vyšší koncentraci skleníkových plynů, sesuvy půdy nebo záplavy. Často nám nedochází, že konzumace masa vede k dalšímu problému - ohrožení druhů z důvodu ztráty jejich přirozeného prostředí. Pro australskou Petu jsme vytvořili vizuál, který tento problém ilustruje, přičemž se drží logiky, že ne vše je na první pohled patrné. Vizuál byl vytvořen z 30 fotek a 100 vrstev technikou matte painting a montáž.