Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Pusemesky Kissms

Přihlašovatel
WMC Praha, a.s.
Agentura
WMC Grey
Klient
Kofola
Kategorie
Social & Influencer
Creative Director
David Suda
Copywriter
Klára Javůrková, Jakub Votroubek
Art Director
Radek Pleha
Designer
Václav Pruner
Ostatní
Irena Stodůlková, Lucie Křiváková
  • F502673

    During the pandemic, we fully tested the power of online space. We met friends, family, worked here ... but can love be spread online? Thanks to the kissms from Kofola - an instagram filter that responds to the kissing lips and creates love messages, we managed it. And thousands of people who tried our filter, kissed a love message and sent it to the online space became influencers of the love we all needed at that hard time.

     

    V době pandemie jsme naplno vyzkoušeli sílu online prostoru. Setkávali jsme se zde s přáteli, rodinou, vyřizovali práci... ale dá se online šířit i láska? Díky pusemeskám od Kofoly - instagramový filtr, který reaguje na našpulení rtů a tvoří zamilované vzkazy jsme to zvládli. A tisíce lidí, kteří náš filtr vyzkoušeli, napusinkovali zamilovaný vzkaz a poslali ho do online prostoru se stali influencermi lásky, kterou jsme v té těžké době všichni potřebovali.