Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Pusemesky Kissms

Přihlašovatel
WMC Praha, a.s.
Agentura
WMC Grey
Klient
Kofola
Kategorie
Digital craft
Creative Director
David Suda
Copywriter
Klára Javůrková, Jakub Votroubek
Art Director
Radek Pleha
Designer
Václav Pruner
Ostatní
Irena Stodůlková, Lucie Křiváková
  • K702676

    At the time of the pandemic, we were afraid of physical contact, we did not kiss and did not hug. Kofola, as a brand that has long promoted the value of love, did not want to leave it that way and wanted to spread love safely, innovatively and online. we have invented an original instagram filter that responds to the movement of the lips during a kiss and generates a unique message depending on your kisses. And so thousands of people could send a love message to people they keep in heart..

     

    V době pandemie jsme se báli fyzických kontaktů, nelíbali jsme se a neobjímali. Kofola, jako brand, který dlouhodobě propaguje hodnotu lásky si řekl, že to tak nenechá a bude šířit lásku bezpečně, inovativně a online. vymysleli jsme originální instagramový filtr, který reaguje na pohyb rtů při polibku a generuje jedinečný vzkaz v závislosti na vašich polibcích. A tak mohli tisíce lidí poslat zamilovaný vzkaz lidem, které mají rádi.