Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Pomoc sousedům Help the neighbor

1. Motiv

2. Motiv

3. Motiv

4. Motiv

Přihlašovatel
AdHackers s.r.o.
Agentura
AdHackers
Klient
N/A
Kategorie
Campaign for good
Creative Director
Michal Deus, Jiří Mádl, Jan Dufek
Copywriter
Jiří Mádl, Michal Deus, Jan Dufek
Art Director
Alexandra Deus
Director
Jan Dufek
Director of Photography
Jan Dufek
Editor
Jan Dufek
Music Composer
Ondřej Škoch
Agency Producer
Michal Deus
Production Company / Producer
Premium Bananas
Url
www.pomocsousedum.cz
  • M402678

    From the beginning of the pandemic, it was clear that seniors were one from the most vulnerable groups, both in terms of the disease and in terms of total difficulty in managing the lockdown. In the videos and on our website we have described an easy way for people to help older people in their neighborhood - print a one-page PDF leaflet we designed - write name, phone number and place it in the building or on the street - and offer help to any seniors who need it.

     

    Od počátku pandemie bylo zřejmé, že senioři jsou jednou z nejzranitelnějších skupin, a to jak z hlediska následků nemoci, tak z hlediska celkové obtížnosti zvládání lockdownu.Ve videích a na našich webových stránkách jsme popsali snadný způsob, jak mohou lidé pomáhat starším lidem v jejich sousedství - vytisknout jednostránkový PDF leták, který jsme navrhli - napsat jméno a tel. číslo a umístit ho do jejich budovy nebo na ulici - a nabídnout pomoc všem seniorům, kteří by to potřebovali.