Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Vizuální a komunikační identita města Kadaň Kadaň - city identity

Přihlašovatel
Colmo
Agentura
Colmo
Klient
město Kadaň
Kategorie
Corporate Design
Creative Director
Miroslav Roubíček, Markéta Hanzalová
Copywriter
Miroslav Roubíček, Markéta Hanzalová
Art Director
Miroslav Roubíček, Markéta Hanzalová
Director of Photography
Karel Hrošek
Ostatní
Motion design: Matouš Sedlák
  • J102680

    Kadan meets unique, historic architecture and a modern, cultivated public space. The inhabitants are proud of their traditions, but at the same time the city lives a contemporary, active life. We are aware that the city needs above all a unique tool, usable in marketing communication and therefore we have invented a specific language of Kadaň, which combines traditional and contemporary topics. This fact is also reflected in the logo and unique "copywriting" visual identity.

     

    V Kadani se potkává jedinečná, historická architektura s moderním, kultivovaným veřejným prostorem. Obyvatelé jsou na své tradice pyšní, zároveň však žijí současným, aktivním životem. Uvědomujeme si, že město potřebuje především jedinečný nástroj, využitelný i v marketingové komunikaci a proto jsme vymysleli specifický jazyk města, který kombinuje tradiční a současná témata. Tato kombinace se propsala i do loga a unikátní "copywriterské" vizuální identity.