Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Jihočeské divadlo sezóna 2021/22 South Bohemian Theatre season 2021/22

Přihlašovatel
Creative Embassy
Klient
Jihočeské divadlo
Kategorie
Photography
Art Director
Pavel Hejný
Photographer
Pavel Hejný
Designer
Grafická příprava: David Šrot / Darjan Hardi
  • K402684

    The basic idea of the set of visuals for the South Bohemian Theatre was to invert the visual style of the last theatre season, when the photograph was placed in a white frame in the middle of the key visual. This created a set of photographs in which the real environment forms the imaginary frame of the visual. The characters of the plays themselves are thus taken out of context and oscillate between studio photography and site specific.

     

    Základní idea souboru vizuálů pro Jihočeské divadlo byla invertovat vizuální styl minulé divadelní sezony, kdy fotografie byla umístěna v bílém rámu uprostřed klíčového vizuálu. Tím vznik soubor fotografií, na kterých reálné prostředí tvoří pomyslný rám vizuálu. Samotné postavy divadelních her jsou tak vytrženy z kontextu a oscilují tak na pomezí studiové fotografie a site specific. Volba prostředí vychází jednotlivých inscenací.