Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

13 minut 13 minute

Přihlašovatel
McCann Prague
Agentura
McCann Prague
Klient
Česká asociace pojišťoven
Kategorie
Illustration
Creative Director
Leonard Savage, Aleš Brichta
Copywriter
Aleš Brichta, Hana Studeničová
Art Director
Vítězslav Štrobl
Illustrator
Jan Rambousek
Designer
Martin Stříbrský
Agency Producer
Jitka Baldwin, Jan Šoupa
Production Company / Producer
Automobilist
Ostatní
Account Director: Michal Míka, Account Manager: Bára Divíšková
Url
https://www.13minut.cz/
  • K302689

    86 % czech drivers are speeding. CAP needed a public debate about phenomenon responsible for 40 % fatal car accidents. Topic nobody wants to talk about. So we created campaign with motive much more relevant to a modern society. Time. Transaction of time was a main theme of movie poster for documentary developed in colaboration with renowed studio Automobilist. As a part of campaign it helped to an outstanding result. In first 2 months a year-to-year number of speeding accidents dropped by 12 %.

     

    86 % řidičů v ČR překračuje rychlost. ČAP potřeboval vyvolat veřejnou debatu o fenoménu zodpovědném za 40 % smrtelných nehod. Fenoménu, o kterém se nikdo bavit nechce. Proto jsme kampaň postavili na motivu mnohem relevantnějším pro současnou společnost. Čas. Téma transakce času byl i motiv movie posteru k dokumentu vytvořeného ve spolupráci s studiem Automobilist. Coby součást kampaně pomohl ke skvělému výsledku. Během prvních 2 měsíců poklesl počet nehod z rychlosti meziročně o 12 %.