Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Český červený kříž "Ruce" Czech Red Cross "Hands"

Přihlašovatel
CAN Media s.r.o.
Agentura
COMTECH_CAN s.r.o.
Klient
Český červený kříž
Kategorie
TV / Cinema
Creative Director
Petr Vlasák
Copywriter
Tereza Weikertová
Art Director
Manuel Prada
Director
Marek Partyš
Director of Photography
Dušan Husar
Editor
Marek Partyš
Music Composer
Viliam Béreš, James Harries / I AM VILLIAM; Barbora Mochowa
Agency Producer
Marcela Srpoňová
Production Company / Producer
Bistro Films
Ostatní
Account manager - Marcela Srpoňová; Marketing ČČK - Miroslava Jirůtková
  • C102706

    Every day, 2,000 blood donors are needed to help save the lives of others. The request for donations became all the more urgent during Covid-19, as anti-pandemic measures led to a decline in regular donations and hospitals began to run out of blood units. Therefore, we created a commercial for the Czech Red Cross to get helping hands. Literally, as the blood collection takes place thanks to them. Our story is a study of the good and evil our hand does and calls for it to be used in a better way.

     

    Každý den je k záchraně lidských životů potřeba 2 000 dárců krve. Výzva k dárcovství se stala o to naléhavější v době Covidu-19, kdy došlo vlivem protipandemických opatření k poklesu krevních odběrů a nemocnice se začaly potýkat s nedostatkem krve. Proto jsme pro Český červený kříž vytvořili spot s cílem získat pomocnou ruku. Doslova. Samotný odběr se totiž uskutečňuje díky lidské paži. Ruce mají prsty ve spoustě špatností, ale mohou být použity i k dobru – třeba k darování krve. Záleží na vás.