Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Jupí, to je klient! Jupí, that's a client!

Přihlašovatel
Proboston Creative s.r.o.
Agentura
Proboston Creative s.r.o.
Klient
Kofola ČeskoSlovensko a.s.
Kategorie
Print
Creative Director
Jakub Matoušů
Copywriter
Jáchym Jakeš
Illustrator
Jakub Matoušů
Ostatní
Daniela Matoušů - Account Director
  • A02721

    We have created a new communication strategy for Jupí syrups for the coming years. The client wanted to return to its roots and show the brand as part of an ordinary Czech family. We focused on fun and powerful situations that every parent knows - the moments when children start repeating adult catchphrases. And the parent realizes what they're actually saying and how comical it sounds, especially from a guileless child. In addition to key visuals, we have prepared a series of TV spots.

     

    Pro sirupy Jupí jsme připravili novou komunikační strategii na nadcházejí léta. Klient se chtěl vrátit ke kořenům a ukázat značku jako součást běžné české rodiny. My jsme se zaměřili na zábavné a silné situace, které zná každý rodič – momenty, kdy děti začnou opakovat dospělácké hlášky. A rodič si uvědomí, co vlastně říká a jak komicky to zní, zvlášť z úst malého bezelstného dítěte. Kromě klíčových vizuálů jsme pro novou kampaň připravili i sérii úspěšných televizních spotů.