Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

HIV Destigmatizace HIV Destigmatization

Přihlašovatel
CAN Media s.r.o.
Agentura
CAN Media s.r.o.
Klient
GILEAD
Kategorie
Campaign for good
Creative Director
Petr Vlasák
Copywriter
Tadeáš Haager
Art Director
Eduard Čaniga
Photographer
Daniel Brogyányi/iStock Photo
Illustrator
Eliška Vojtková
Designer
Eduard Čaniga
Director
Jakub Machala
Director of Photography
Václav Fronk
Editor
David Lorenz
Music Composer
Tadeáš Haager
Agency Producer
Marcela Srpoňová
Production Company / Producer
Darq Films
Ostatní
Account manager – Jiří Pudil, Marcela Srpoňová; Zvuk – NAPA Records; Animators - Kovofilm - Martin Ferencei; Gilead - Alexandra Mašková
  • M402723

    HIV awareness is not good. This results in two problems. 1) Many people do not consider to go for tests in time. 2) There are a number of stigmatizing rumors and myths that discriminate people living with HIV. We try to address both of these issues in our campaign, which uses an online dialogue format and tells real stories of HIV-positive people. For a clear reason: where ignorance disappears, there is a chance for change for the better.

     

    Informovanost o HIV není dobrá. To má za důsledek dva problémy. 1) Řadu lidí nenapadne zajít si včas na testy. 2) Ve společnosti panuje řada stigmatizačních fám a mýtů, díky kterým jsou lidé s HIV diskriminováni. Oba tyto problémy se pokoušíme řešit v naší kampani, která využívá formátu online dialogu a vypráví skutečné příběhy HIV pozitivních. Z jasného důvodu: tam kde zmizí nevědomost, objevuje se šance na změnu k lepšímu.