Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Český červený kříž "Ruce" Czech Red Cross "Hands"

Přihlašovatel
CAN Media s.r.o.
Agentura
COMTECH_CAN s.r.o.
Klient
Český červený kříž
Kategorie
Display Advertising
Creative Director
Petr Vlasák
Copywriter
Tereza Weikertová
Art Director
Manuel Prada
Photographer
Shutter Stock
Designer
Manuel Prada
Agency Producer
Marcela Srpoňová
Ostatní
Account manager - Marcela Srpoňová; Marketing ČČK - Miroslava Jirůtková; Media Buying - Jiří Pudil
  • F302724

    According to research, online users spend around 10 minutes at porn sites. Almost every visit is accompanied by a „handjob”. And did you know that the actual blood donation takes the same amount of time, in which the hand also plays a crucial role? Basically… In 10 minutes, you can either "waste potential lives” by jerking off or save up to 3 lives by donating blood. Therefore, we have placed Czech Red Cross banners on popular porn sites, offering hand a rest at transfusion station.

     

    Podle průzkumu stráví online uživatelé na porno stránkách přibližně 10 minut – nejčastěji sledováním videí doprovázeným masturbací. A věděli jste, že zhruba stejnou dobu zabere i darovat krev? I při něm přitom sehrává ruka zásadní roli. Za 10 minut tak můžete buď "promarnit potenciální životy" “honěním”, nebo zachránit až 3 životy darováním krve. Proto jsme na populární porno stránky umístili bannery Českého červeného kříže nabízející rukám odpočinek na transfúzní stanici.