Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Český červený kříž „Hloupá & Hloupější“ Czech Red Cross "Silly & Sillier"

1. Motiv

2. Motiv

3. Motiv

4. Motiv

5. Motiv

Přihlašovatel
CAN Media s.r.o.
Agentura
COMTECH_CAN s.r.o.
Klient
Český červený kříž
Kategorie
Online film
Creative Director
Petr Vlasák
Copywriter
Tereza Weikertová
Art Director
Manuel Prada
Illustrator
Perro Studio; Jan Střelec; Manuel Prada; Tadeáš Haager; Vladimír Strejček - Drawetc
Designer
Manuel Prada
Director
Martin Ferencei
Editor
Martin Ferencei
Music Composer
Artlist - Kazoo-zoo
Agency Producer
Marcela Srpoňová
Production Company / Producer
Kovofilm
Ostatní
Account manager - Marcela Srpoňová; Marketing ČČK - Miroslava Jirůtková
  • C202725

    Something was making our blood run cold – the growing age of blood donors. So here we are, young and bold, with the Czech Red Cross series Silly&Sillier... to get new first-time donors. Four episodes made by illustrators from all over the world, tell stories about silly hands. You can just click through the videos to the interactive map of transfusion stations (at hloupahloujesi.cz) and donate blood. Because only you can use your hands in a smarter way. Without you they are lost – literally.

     

    Z rostoucího věku dárců krve nám tuhla krev v žilách. A tak jsme tu, mladí a odvážní, a jdeme získat nové prvodárce – se seriálem Hloupá&Hloupější pod hlavičkou Českého červeného kříže. Epizody vytvořené ilustrátory z celého světa, vyprávějí příběhy hloupých rukou. Videem se lze prokliknout na interaktivní mapu transfúzních stanic (hloupahloupejsi.cz) a pak už jen jít darovat krev. Jen vy totiž můžete své ruce využít chytřeji a dát jejich činům hlavu a patu. Jinak by byly mimo, doslova ztracený.