Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Digi prarodiče Digi grandparents

1. Motiv

2. Motiv

Přihlašovatel
VMLY&R Praha
Agentura
VMLY&R Prague
Klient
Česká spořitelna
Kategorie
Radio & Audio
Creative Director
Tomáš Novotný
Copywriter
Tomáš Novotný & Ondřej Kašák & Michal Vokoun
Art Director
Dmitrii Ufimtsev
Ostatní
Ondřej Duka - Account Director, Dominika Sabová - Account Manager
  • D02729

    ČS's long-term mission is the prosperity of our country. That's why its activities include a project that helps seniors increase their digital literacy. The campaign took place under the communication concept of "You're #stronger than you think", connecting grandparents with today's generation. On the radio it made use of the vocabulary of grandparents or their cute mistakes and called upon young people to help their grandparents become #stronger in the world of digital technology.

     

    Dlouhodobou misí České spořitelny je prosperita naší země. Proto do jejích aktivit patří i abeceda vzdělávání, ve které pomáhá seniorům zvýšit jejich digitální gramotnost. Pod komunikačním konceptem – Jste #silnější, než si myslíte – probíhala i kampaň Digiprarodiče, která propojovala babičky a dědečky s dnešní generací. V rádiích využívala slovník prarodičů nebo jejich roztomilé přešlapy a vybízela mladé, aby pomohli prarodičům stát se #silnější ve světě digitálních technologií.