Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

#silnější od Aše po Jablunkov #stronger from Aš to Jablunkov

1. Motiv

2. Motiv

Přihlašovatel
VMLY&R Praha
Agentura
VMLY&R Prague
Klient
Česká spořitelna
Kategorie
Billboard & Poster
Creative Director
Tereza Svěráková
Copywriter
Tomáš Novotný, Štěpán Kouba
Art Director
Jan Moucha, Dmitrii Ufimtsev, Michal Vokoun
Ostatní
Milan Hrubý - Account director, Petra Dudková - Account manager, Veronika Kovalčíková - Account executive
  • B102731

    The country's prosperity is a long-term mission of Česká spořitelna, but for society to be strong, individuals have to feel that way. A series of regionally tailored visuals was produced to boost the confidence of Czechs across the country as part of the You're #stronger than you think campaign. It presented facts, events and stories from the given cities and regions as proof that local people are stronger than they may have thought. Local patriotism contributed to greater relevance and allure.

     

    Dlouhodobou misí České spořitelny je prosperita země. Aby byla celá společnost silná, musí se tak cítit jednotlivci. V rámci kampaně Jste #silnější, než si myslíte vznikla regionálně přizpůsobená série vizuálů posilující sebevědomí Čechů napříč republikou. Prezentovala fakta, události a příběhy z daných měst a regionů jako důkazy, že místní lidé jsou silnější, než si možná dodnes mysleli. Lokální patriotismus přispěl k větší relevanci i líbivosti.