Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Sliby mojí vagíně Promises To My Vagina

Přihlašovatel
SYMBIO Digital, s.r.o.
Agentura
SYMBIO Digital, s.r.o.
Klient
HARTMANN - RICO a.s.
Kategorie
Illustration
Creative Director
Martin Svetlík, Michaela Pechanová
Copywriter
Michaela Pechanová
Art Director
Piotr Samborski
Illustrator
Barbora Idesová
Ostatní
Account Manager: Charlotte Navarová
  • K302750

    66 % of young women struggle with saying “vagina” or “vulva”. A lot of them don’t know where it actually is. How can we improve their attitude to their bodies? We teamed up with Loono and created “Promises To My Vagina” campaign to educate them and support them in friendly and engaging way.

     

    66 % mladých žen má problém vyslovit “vagína” nebo “vulva”. Většina z nich ani neví, kde vlastně jsou. Abychom vylepšili jejich vztah se svým tělem, spojili jsme se s Loonem a vytvořili podporující a edukační kampaň “Sliby mojí vagíně”.