Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Jste #silnější, než si myslíte You´re #stronger than you think

Přihlašovatel
VMLY&R Praha
Agentura
VMLY&R Prague
Klient
Česká spořitelna
Kategorie
Integrated campaign
Creative Director
Tomáš Novotný, Tereza Svěráková
Copywriter
Tomáš Novotný, Štěpán Kouba, Jaroslav Kratochvíla, Ondřej Kašák, Ondřej Doskočil, Michal Vokoun
Art Director
Lais Veloso, Dmitrii Ufimtsev
Ostatní
Tomáš Dvořák, Jakub Hereš, Milan Hrubý, Tomáš Sýkora, Lucie Brichová, Petra Dudková, Martina Skřivanová, Zuzana Krivošová, Veronika Kovalčíková
  • M102754

    Prosperity for all is a long-term mission of ČS, but for a strong society you need strong individuals. The integrated brand campaign "You're #stronger than you think" inspires people and communities by reminding them of their abilities, stances, merits, and successes to raise Czech confidence. Pulling out topics that were taboo for Czech banks, it used all channels – in some cases as the country's first – in an elaborate ecosystem. The campaign had record reach and boosted brand perception.

     

    Dlouhodobou misí České spořitelny je prosperita země. Aby byla společnost silná, musí se tak cítit jednotlivci. Integrovaná brandová kampaň „Jste #silnější, než si myslíte“ připomíná jedincům i komunitám jejich schopnosti, postoje i zásluhy, vyzdvihuje úspěchy a inspiruje – vše pro zvýšení sebevědomí Čechů. Otevřela společenská témata, která byla pro banky v ČR tabu. Propracovaný ekosystém využil veškeré kanály, některé poprvé v ČR. Kampaň s rekordním dosahem výrazně ovlivnila vnímání značky.