Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Český červený kříž "Ruce" Czech Red Cross "Hands"

Přihlašovatel
CAN Media s.r.o.
Agentura
COMTECH_CAN s.r.o.
Klient
Český červený kříž
Kategorie
Radio & Audio
Creative Director
Petr Vlasák
Copywriter
Tereza Weikertová
Art Director
Manuel Prada
Music Composer
Viliam Béreš, James Harries / I AM VILLIAM; Barbora Mochowa
Agency Producer
Marcela Srpoňová
Production Company / Producer
Beep Studio
Ostatní
Account manager - Marcela Srpoňová; Marketing ČČK - Miroslava Jirůtková
  • D02756

    The request for blood donations became more urgent during Covid-19, as anti-pandemic measures led to a decline in regular donations and hospitals began to run out of blood units. Therefore, we created a campaign for the Czech Red Cross, to get helping hands. Literally, as the blood collection takes place thanks to them. A radio spot calls for your hand and your will to use it for good instead of evil. A hand can be either a villain or it can help to save lives. Its purpose is just up to you.

     

    Prosba k dárcovství krve se stala naléhavější v době Covidu-19, kdy došlo vlivem protipandemických opatření k poklesu návštěv na transfúzních stanicích a nemocnice se tak začaly potýkat s nedostatkem krevních jednotek. Proto jsme pro Český červený kříž vytvořili kampaň s cílem získat pomocnou ruku. Doslova. Samotný odběr se totiž uskutečňuje díky ní. Rádiový spot vyzývá, abyste ruku využili k dobru namísto zla. Může být buď padouchem nebo může pomoci zachránit životy. Záleží to jen na vás.