Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Dron show #silnější #stronger drone show

Přihlašovatel
VMLY&R Praha
Agentura
VMLY&R Prague
Klient
Česká spořitelna
Kategorie
Brand experience
Creative Director
Tomáš Novotný, Tereza Svěráková
Copywriter
Ondřej Doskočil, Michal Vokoun
Art Director
Dmitri Ufimtstev
Agency Producer
Tomáš Tomášek
Production Company / Producer
Spectrum production
Ostatní
Milan Hrubý - Account Director, Zuzana Krivošová - Account Manager
  • I02757

    The Czech Republic's first drone show was part of the teaser campaign for You're #stronger than you think. It worked with national symbols, conveyed a positive message and helped establish the campaign hashtag. Thanks to a comprehensive strategy for working with carefully selected influencers, it had viewers around the whole country. It was a PR stunt with online engagement, generated unique content, and was above all a modern brand experience for a traditional brand seeking a younger image.

     

    První dronová show v ČR proběhla v rámci teaseru kampaně Jste #silnější, než si myslíte. Pracovala s národními symboly, předala pozitivní vzkaz a pomohla etablovat kampaňový hashtag. Díky komplexní strategii pro spolupráci s pečlivě vybranými influencery měla diváky po celé zemi. Byla zároveň PR stunt i online engagement, generovala unikátní content, ale hlavně byla moderní brand experience pro tradiční značku, která chce omladit.