Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Vždy má smysl věřit It's always worth believing

Přihlašovatel
VMLY&R Praha
Agentura
VMLY&R Prague , OAK
Klient
Česká spořitelna & Paměť národa
Kategorie
Campaign for good
Creative Director
Tereza Svěráková, Tomáš Novotný
Copywriter
Tomáš Novotný, Jaroslav Kratochvíla
Director
Marek Partyš
Director of Photography
Tomáš Kotas
Editor
Marek Partyš
Music Composer
Viliam Béreš, James Emlyn Harries
Agency Producer
Jana Brožková
Production Company / Producer
Bistro Films
Ostatní
Tomáš Dvořák, Martina Skřivanová - senior account manager
Url
https://www.csas.cz/cs/page/zvladnemeto
  • M402759

    As the pandemic dragged on, fatigue, rule-breaking and general scepticism set in. The official line had failed, numbers grew and the situation was critical. We had to react. The ČS and Memory of Nations joint campaign was made in a record 7 days. Heroes respected by all who managed tough moments in the past provided encouragement, hope and inspiration for taking life easy. The positive campaign resonated in even these pessimistic times, helping collect money for seniors in lockdown to boot.

     

    S dlouhotrvající pandemií přišla únava, porušování nařízení a všeobecná skepse. Vláda komunikačně selhala, čísla rostla, situace byla kritická. Museli jsme reagovat hned. Společná kampaň České spořitelny a Paměti národa vznikla za rekordních 7 dní. Všemi respektovaní hrdinové, kteří zvládli těžké chvíle v minulosti, přinesli povzbuzení, naději i inspiraci, jak brát život s lehkostí. Pozitivní kampaň rezonovala i v nejpesimističtějších časech, navíc pomohla vybrat peníze pro seniory v lockdownu.