Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Nové webové stránky pro PPF Group New website for PPF Group

Přihlašovatel
SYMBIO Digital, s.r.o.
Agentura
SYMBIO Digital, s.r.o.
Klient
PPF a.s.
Kategorie
Web pages / Microsites
Designer
Tomáš Klíma
UX Designer
Marcel Papp
Ostatní
PPF Group Head of Brand: Ladislav Pflipmpfl | Account Manager: Stanislava Šremrová | Project Manager: Andrea Havettová
Url
ppf.eu
  • F102773

    The external communication of PPF Group has been introducing new formats and channels since 2020 to share market insights, expertise as well as information about PPF. The aim is to address and engage with wider audiences and professional communities + provision of support to the media and access to business relationship data. 360 degree showcase of PPF could only be built on a content rich, comprehensive yet simple to use digital platform. The core of such strategy is a new website www.ppf.eu

     

    V roce 2020 jsme do externí komunikace skupiny PPF zařadili nové formáty a kanály, a to za účelem sdílet: přehledy z trhu, expertní názory a informace o PPF. Našim cílem bylo a stále je oslovit širší publikum, odborníky a profesní komunity, stejně tak jako poskytnout médiím přístup k obchodním datům. Tato nová 360 komunikační strategie byla postavena na bohatém obsahu, za využití komplexní digitální platformy, a jejím ústředním prvkem je nový web www.ppf.eu