Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Mlaďoši Youngsters

Přihlašovatel
Havas Prague
Agentura
Havas Prague
Klient
České dráhy
Kategorie
Radio & Audio
Creative Director
Jakub Kolářík, Petr Čech
Copywriter
Zdeněk Buchtela
Agency Producer
Tereza Letfusová
Ostatní
Sound Designer: Karel Štulo, Client Service Director: Monika Hübner, Account Director: Lenka Beránková
  • D02778

    It is ideal to come up with a radio ad in the form of a reggae song performed by the biggest Czech acting star and utilize this media format on maximum. Especially when the lyrics of the song do justice to all the benefits and entertain at the same time. It can create an earworm that digs in the heads of the young target group and can pull them along on a discount trip, just as the campaign intended.

     

    Přijít do rádia s reggae songem v podání největší české herecké star, a naplnit tak co nejlíp tenhle mediální formát reklamy není nikdy na škodu. Navíc když text písně odvykládá všechny benefity a přitom pobaví. Může tak vzniknout ušní červ, který se cílovce mladých posluchačů zavrtá do hlavy a dokáže je vytáhnout na výlet s využitím slevy, přesně jak kampaň zamýšlela.