Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

Zapomenuté miliardy Forgotten billions

Přihlašovatel
Ogilvy s.r.o.
Agentura
Ogilvy
Klient
Joyventures
Kategorie
Online film
Creative Director
Jan Fryč
Copywriter
Anežka Svobodová, Tomáš Belko
Art Director
Gabriela Bujdošová, Veronika Šiklová
Director
Adam Vopička
Director of Photography
Radim Střelka
Music Composer
Jan Kleník
Agency Producer
Flux Films
Production Company / Producer
Jan Šátava, Barbora Bajgarová
Ostatní
Tomáš Cafourek, Anna Stěpanovová, Lukáš Hromek, Štěpán Trnka, Jan Dostál, Petr Struna, Roman Valla, Barbora Vigašová, Denisa Kadaňová, Barbora Šumansk
Url
https://www.zapomenutemiliardy.cz/
  • C202779

    This new service recovers people's money from coupon privatisation. We embodied the Forgotten Billions concept in a video of local events of interest since 1992. It was shot in one room with ageing actors and a changing interior. At a cost of under 1 million Czech crowns, we created variable content according to needs and placement. We created and released the scenes without going off-message. In addition to the hero version, other versions could be created, even optimized for each viewer.

     

    Nová služba lidem získává zpět jejich peníze z kupónové privatizace. Náš koncept Zapomenuté miliardy jsme zhmotnili ve spotu zachycujícím zajímavé lokální události od roku 1992. V jednom pokoji, se stárnoucími herci a měnícím se interiérem obývacího pokoje. S náklady pod 1 mil. korun jsme vytvořili variabilní content – dle potřeb a placementů jsme skládali a vypouštěli scény bez ztráty sdělení. Vedle hero verze mohly vznikat další, dokonce i optimalizované pro každého diváka či fázi funnelu.