Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

KAUFLAND CONNECT APP KAUFLAND CONNECT APP

Přihlašovatel
EFFE PRAHA
Agentura
EFFE PRAHA
Klient
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA
Kategorie
Graphic Design
Creative Director
Mario Poór
Copywriter
Jakub Votroubek
Art Director
Svilen Mitev Todorov
Photographer
Petr Dobiáš
Director
Olga Tesliuk
Editor
Olga Tesliuk
Production Company / Producer
boogiefilms, Heroes Prague
  • J302783

    Kaufland has developed a mobile app to communicate with its 23,000 employees. But how to present this innovation creatively and at the same time meet the strict rules of corporate internal communication: utilize employees and top management and their real photos? We presented the app as Kaufland's new social network in a fresh, modern and playful design combining studio photos with vector world. For a revolutionary app, we have thus made a design revolution in internal communication.

     

    Pro komunikaci se svými 23 000 zaměstnanci Kaufland vyvinul mobilní aplikaci. Jak ale představit tuto novinku kreativně a zároveň splnit přísná pravidla korporátní interní komunikace: zapojit zaměstnance a top management s použitím jejich reálných fotografií? Aplikaci jsme pojali jako novou sociální síť Kauflandu ve svěžím, moderním a hravém designu kombinujícím ateliérové fotografie s vektorovou grafikou. Pro revoluční aplikaci jsme tak udělali designovou revoluci v interní komunikaci.