Art Directors Club - Czech Republic

Login

Username

Password

Forgot your password?

V metru konečně online Finally online in the subway

Přihlašovatel
Publicis Groupe
Agentura
Saatchi & Saatchi
Klient
T-Mobile
Kategorie
Copywriting
Creative Director
Ondřej Hübl
Copywriter
Tomáš Vápeník
Art Director
Viktor Říha, Marek Hes
Ostatní
Account – Natálie Ondráčková, Zuzana Kukačková
  • K602792

    Czech telco operators have joined to provide the long-awaited high-speed internet coverage in the Prague metro. So you can finally enjoy everything that mobile connectivity makes possible in a significant part of the stations (and in between). We communicated this fact through a simple typographic campaign on CLVs directly in metro stations. Each station had its own unique execution linked to its name and one of the possibilities that the internet brings to metro passengers. A total of 24 metro

     

    Čeští mobilní operátoři se spojily, aby zajistily dlouho očekávané pokrytí pražského metra vysokorychlostním internetem. Ve významné části stanic (a mezi nimi) si tak konečně můžete užít všeho, co mobilní připojení umožňuje. Tuto skutečnost jsme komunikovali prostřednictvím jednoduché typografické kampaně na CLV nosičích přímo ve stanicích metra. Každá stanice přitom měla svou unikátní exekuci navázanou na její název a jednu z možností, které internet v metru cestujícím přináší. Pokryto inte